فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیأت تحریریه

مدیرمسئول
دکتر کیوان مجیدزاده: استاد بیوتکنولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: kmajidzadeh@razi.tums.ac.ir

سردبیر
دکتر شهپر حقیقت: دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: haghighat@acecr.ac.ir

مدیراجرایی
دکتر صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: safa3n@yahoo.com

کارشناس اجرایی
مهتاب آجربندیان: پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: mahtab.ajorbandian@gmail.com

کمک سردبیر

دکتر آسیه الفت بخش: استادیار جراحی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
دکتر احمد کاویانی: استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر احسان شمسی گوشکی: متخصص اخلاق پزشکی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
دکتر ایرج حریرچی: دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دکتر لیلا فرهمند: استادیار بیوتکنولوژی دارویی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
دکتر ماندانا ابراهیمی: استادیار پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
دکتر نسرین السادات علوی: استادیار جراحی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

هیأت داوران

دکتر آسیه الفت بخش: استادیار جراحی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
Email: folfatbakhsh@yahoo.com
دکتر آرش جنابیان: استادیار هماتولوژی انکولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تهران، تهران، ایران
E-mail: arash_jenabian@yahoo.com
دکتر احمد کاویانی: استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: akaviani@sina.tums.ac.ir
دکتر احسان شمسی گوشکی: متخصص اخلاق پزشکی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: ehsanshamsi713@yahoo.com
دکتر ایرج حریرچی: دانشیار جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: harirchi@sina.tums.ac.ir
دکتر بهنام صادقی: استاد انستیتو کارولینسکا، استکهلم، سوئد
E-mail: behnamsg@yahoo.com
دکتر پیمان حداد: دانشیار رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: haddad@sina.tums.ac.ir
دکتر سعید اسلامی: دپارتمان انفورماتیک، مرکز پزشکی دانشگاهی، دانشگاه آمستردام، هلند
E-mail: s.eslami.h@gmail.com
دکتر سیامک شریعت تربقان: استادیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: siamak_shariat@yahoo.com
دکتر شهپر حقیقت: دانشیار اپیدمیولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: haghighat@acecr.ac.ir
دکتر شهلا مسعود: استاد پاتولوژی دانشگاه فلوریدا، فلوریدا، آمریکا
E-mail: shahla.masood.jax.ufl.edu
دکتر صفا نجفی: استادیار خون و سرطان شناسی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: safa3n@yahoo.com
دکتر عباس قادری: استاد ایمنی شناسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
E-mail: ghaderia@sums.ac.ir
دکتر عصمت السادات هاشمی: استادیار جراحی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: hashemy1277@yahoo.com
دکتر علی منتظری: استاد سلامت همگانی پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: montazeri@itrc.ac.ir
دکتر فاطمه اصفهانی: استاد خون و سرطان شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
E-mail: vass_es@yahoo.com
دکتر فرناز آموزگار هاشمی: دانشیار رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: fahashemi@yahoo.com
دکتر فریبا اسراری: استاد و مدیر بیمارستان جان هاپکینز، آمریکا
E-mail: fasrari@jhm.edu
دکتر قباد مرادی: دانشیار، ریاست مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت، کردستان، ایران
E-mail: moradi_gh@yahoo.com
دکتر کاظم زنده دل: استادیار اپیدیولوژِی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: kzendeh@sina.tums.ac.ir
دکتر کیوان مجیدزاده: استاد بیوتکنولوژی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: kmajidzadeh@razi.tums.ac.ir
دکتر کیومرث ناصری: مشاور اپیدمیولوژی انستیتو سلامت همگانی، سانتا باربارا، آمریکا
E-mail: qnasseri@west.net
دکتر لیلا فرهمند: استادیار بیوتکنولوژی دارویی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: laylafarahmand@gmail.com
دکتر ماندانا ابراهیمی: استادیار پژوهشی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: ebrahimiman@yahoo.com
دکتر محمد اسماعیل اکبری: استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
E-mail: crcsbmu@gmail.com
دکتر محمدرضا ظفرقندی: استاد جراحی عروق دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: zafarghandi@sina.tums.ac.ir
دکتر محمدعلی محققی: استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: mamohagheghi@yahoo.com
دکتر مسعود یونسیان: استاد اپیدیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: yunesi@tums.ac.ir
دکتر معصومه نجفی: استادیار جراحی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: mdmasoume@yahoo.com
دکتر مصطفی حسن: دکتر انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
E-mail: Moustapha.Hassan@ki.se
دکتر منصور جمالی زواره ای: استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: mjamali@sina.tums.ac.ir
دکتر منوچهر دوایی: استاد جراحی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
دکتر منوچهر عابدی ولوگردی: دکتر انستیتو کارولینسکا، دپارتمان علوم آزمایشگاهی، استکهلم، سوئد
E-mail: manuchehr.abedi-valugerdi@ki.se
دکتر منوچهر کیهانی: استاد خون و سرطان شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: mkeihani@hotmail.com
دکتر مهتا مظاهری: استادیار ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
E-mail: mazaheri54@yahoo.com
دکتر مهران حبیبی: جراح، دپارتمان جراحی، کمپ بی ویو جان هاپکینز، بالتیمور، آمریکا
E-mail: mhabibi2@jhmi.edu
دکتر نسرین السادات علوی: استادیار جراحی پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: dralavin@yahoo.com
دکتر ناهید صدیقی: دانشیار رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
E-mail: sadighii@yahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.40.17.fa
برگشت به اصل مطلب