فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران- اخبار نشریه
برگزاری هشتمین کنگره سراسری سرطان پستان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاددانشگاهی، هشتمین کنگره سراسری سرطان پستان را در تاریخ 8-6 آبان ماه سال 1394 در سالن اجتماعات کتابخانه ملی برگزار کرد.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب