فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران- اخبار نشریه
کسب رتبه علمی - پژوهشی فصلنامه بیماری های پستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
رتبه علمی - پژوهشی فصلنامه بیماری های پستان از سوی کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1389 دریافت شد.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب