فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران- اخبار نشریه
هزینه چاپ مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
مقالاتی که از تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ به فصلنامه بیماری‏ های پستان ارسال می‏ شوند، در صورت پذیرش برای انتشار، مشمول پرداخت هزینه ۲۹۰ هزار تومانی خواهند بود.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.42.18.fa
برگشت به اصل مطلب