فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری های پستان ایران

این نشریه با کسب مجوز از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی و کمیسیون نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال ۱۳۸۵ منتشر گردیده است. این نشریه از سال ۱۳۹۸ موفق به کسب رتبه نمایه سازی در پایگاه بین المللی Scopus نیز گردید. حوزه های پژوهشی که مقالات آن در این نشریه به چاپ می رسند شامل: پیشگیری، تشخیص، درمان و بازتوانی بیماری های پستان در رشته های علوم پایه، علوم بالینی، علوم اجتماعی و مهندسی است.
لازم به ذکر است؛ فصلنامه علمی پژوهشی بیماری های پستان در پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) و پایگاه سیویلیکا (CIVILICA) نمایه می شود.

pISSN: ۹۴۰۶-۱۷۳۵
eISSN:۷۴۸۲-۲۶۴۵

 مدیر مسئول
دکتر رامین صرامی فروشانی: پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: sarramiacecr.ac.ir
سردبیر
دکتر شهپر حقیقت: پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: haghighatacecr.ac.ir
مدیر اجرایی
دکتر صفا نجفی: پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: safa۳nyahoo.com
کارشناس اجرایی
مهتاب آجربندیان: پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی، تهران، ایران
E-mail: ijbdinfogmail.com

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی- پژوهشی بیماری های پستان ایران:
http://ijbd.ir/find.php?item=1.39.10.fa
برگشت به اصل مطلب